___

___Arkeologibloggen_____Fornsök_____Adobe reader_____Riksantikvarieämbetet_____Lantmäteriet_____Länsstyrelsen Östergötland_____Fornvännen_____Historiska museet_____Ortnamnsregistret
 
ARKEOLOGISKA RAPPORTER 2009

 
Titel
Hämta
Författare
RAÄ
Socken/stad
Kommun

2011
2011
2010

2008
2007
2006

ÖLM Rapport 2009:1
Järnstad
Arkeologisk slutundersökning
Ladda ner
21295 kB
E Räf


-


Stora Åby


Ödeshög


ÖLM Rapport 2009:2
Lambohovsleden
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2590 kB
T Fendin


72, 134


Slaka, Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2009:3
Vattenläcka i Linköpingsgatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2082 kB
A-C Feldt


5


Skänninge stad


Mjölby


ÖLM Rapport 2009:4
kv Lekbrodern 1
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2170 kB
A-C Feldt


21


Vadstena stad


Vadstena


ÖLM Rapport 2009:5
Ny sträckning av RV50
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
7452 kB
E Karlsson


21, 22, 23, 29, 30, 34, 53

S:t Per, Vadstena stad


Vadstena


ÖLM Rapport 2009:6
kv Motorn 3
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1184 kB
R Lindberg


44, 45


Skänninge stad


Mjölby


ÖLM Rapport 2009:7
Djurgården, Smedstad 1:4
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
501 kB
R Lindberg


360, 363, 364


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2009:8
Rystad-Gärstad 2:24
Arkeologisk skadeinventering mm
Ladda ner
1098 kB
K Svarvar


90


Rystad


Linköping


ÖLM Rapport 2009:9
Fjärrvärme i Hjulsbro
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
618 kB
K Svarvar


-


Landeryd


Linköping


ÖLM Rapport 2009:10
Optokabel Slättdal - Öjelsbo
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
603 kB
K Svarvar


-


Tryserum


Valdemarsvik


ÖLM Rapport 2009:11
Spärringe 5:6
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
528 kB
K Svarvar


-


Västerlösa


Linköping


ÖLM Rapport 2009:12
Elnät söder om Salstern
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
499 kB
K Svarvar


-


Motala, Västra Ny


Motala


ÖLM Rapport 2009:13
Äldre järnålder i Kallerstad
Markanvändningsanalys
Ladda ner
1569 kB
J Linderholm


397


Linköpings stad


Linköping


ÖLM Rapport 2009:14
Vapengrav vid Rogslösa 4:2
Arkeologisk undersökning
Ladda ner
2298 kB
E Karlsson


94


Rogslösa


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:15
Smide vid Smedstadbäcken
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1334 kB
E Räf


474


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:16
Yngre bronsålder i Skeppsås
Arkeologisk för- och efterundersökning
Ladda ner
869 kB
K Svarvar


2-4


Skeppsås


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:17
Årestad 10:1
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
468 kB
E Karlsson


21


Björkeberg


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:18
Fjärrvärme vid Tullbron
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1005 kB
T Fendin


153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:19
Bakgatan, kv Knapen 6
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
899 kB
A-C Feldt


21


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:20
Elkablar i Skänningetrakten
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
2389 kB
V Björkhager


-


Allhelgona, Skeppsås, Styra, Varv

Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:21
Elnät norr om Malexander
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
966 kB
K Svarvar


-


Malexander


Boxholm


 
ÖLM Rapport 2009:22
Smedstad 1:24
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
469 kB
K Svarvar


-


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:23
Söderköping 2:1
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
948 kB
K Svarvar


-


Drothem


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:24
Östra Bråstorp
Arkeologisk utredning och förund.
Ladda ner
1717 kB
K Svarvar


-


Motala


Motala


 
ÖLM Rapport 2009:25
Kalkbrott vid Västerlösa 1:60
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1516 kB
A-C Feldt


-


Rogslösa


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:26
Telekabel i Ekängen och Sofielund
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
414 kB
P Nyberg


296


Rystad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:27
Elnät vid Åsbo kyrkogård
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1012 kB
P Nyberg


-


Åsbo


Boxholm


 
ÖLM Rapport 2009:28
Folkets park, Gottfridsberg
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
838 kB
P Nyberg


-


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:29
3G-mast vid Kuddby - Vallby 1:2
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
565 kB
P Nyberg


-


Kuddby


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:30
Elnät vid Sandby
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
699 kB
P Nyberg


78


Hagebyhöga


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:31
VA vid Styrstad
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
569 kB
P Nyberg


61


Styrstad


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:32
Elkablar vid Vagnstad
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
685 kB
T Fendin


325


Häradshammar


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:33
Elkablar vid Säby
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
496 kB
P Nyberg


275


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:34
Elnät Tjugby - Vadsbo
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1754 kB
P Nyberg


4, 5, 88


Heda, Stora Åby


Ödeshög


 
ÖLM Rapport 2009:35
Fjärrvärme i Vallgatan - Boregatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
815 kB
P Nyberg


-


Brunneby


Motala


 
ÖLM Rapport 2009:36
Elnät söder om Igelfors
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
847 kB
K Svarvar


-


Risinge, Regna


Finspång


 
ÖLM Rapport 2009:37
Bagarbo - Österhagen
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1080 kB
E Räf


1


Vikingstad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:38
Lenestad - Regna 2:8
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
731 kB
E Räf


21:1-2


Regna


Finspång


 
ÖLM Rapport 2009:39
Tinnerö Norra
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
962 kB
E Räf


-


Slaka


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:40
Hässelstad 1:2
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1133 kB
E Räf


141


Skärkind


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:41
Elkabel vid Tyskegården
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
619 kB
E Räf


17


Flistad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:42
Hasselbacken-Drabbisdal-Gråtedalen
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
2317 kB
P Nyberg


104, 206


Vreta kloster


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:43
Väg 51, Kolstad - Finspång
Arkeologisk utredning etapp 1


ÖLM Rapport 2009:43 Bilaga


Ladda ner
1019 kB

Ladda ner
2387 kB
K Svarvar-RisingeFinspång 
ÖLM Rapport 2009:44
Börsebo 3:2
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
1091 kB
K Svarvar


-


Rönö


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:45
Fjärrvärme runt Hagatorget
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
3088 kB
M Magnusson


14


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:46
Östra tullen i norra Tannefors
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
2213 kB
A-C Feldt


-


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:47
Kumla kyrka
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2213 kB
A-C Feldt


-


Kumla


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:48
Vattenläcka på Linköpingsgatan 7
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2241 kB
M Magnusson


14


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:49
Sjöliden, Berg
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
710 kB
M Magnusson


219, 220, 222


Vreta kloster


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:50
Skjorstad, Almstad 2:12
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1837 kB
P Nyberg


82


Tåby


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:51
Stångholmen, Näsby 5:1
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1310 kB
A-C Feldt


82


Rystad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:52
Rippetorp 1:2
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1607 kB
A-C Feldt


174, 495


Häradshammar


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:53
Väg 687, Harvestad - Sturefors
Arkeologisk utredning och förund.
Ladda ner
2846 kB
F Samuelsson


20, 240, 347, 348

Landeryd, Vist


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:54
Bostäder vid Svartån
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
777 kB
K Svarvar


-


Ekeby


Boxholm


 
ÖLM Rapport 2009:55


Ladda ner
kB
 
ÖLM Rapport 2009:56
Kalkstenstäkt vid Västerlösa
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
750 kB
T Fendin


88


Rogslösa


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:57
kv Brödraklostret 4
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
993 kB
M Ohlsén


5


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:58
Åtgärder efter stormen Gudrun
Arkeologisk efterundersökning


Ladda ner
4951 kB
K Svarvar
M Backman-
Hycklinge, Landeryd, Linköpings stad, Östra Tollstad, Kimstad, Rönö, Tåby, Östra Ed, Torpa, Gärdserum
Kinda, Ydre, Linköping, Mjölby, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg
 
ÖLM Rapport 2009:59
Östra Eneby 1:1
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
623 kB
K Svarvar


-


Östra Eneby


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:60
Högby 1:108
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
1318 kB
R Lindberg


-


Drothem


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:61
kv von Platen 1, Ågatan 29
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
977 kB
M Magnusson


14


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:62
Eksunds gård, Borg 11:3
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
424 kB
K Svarvar


-


Borg


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:63
Hagebyhöga naturreservat
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
453 kB
K Svarvar


-


Hagebyhöga


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:64
Himmelstalund
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
3263 kB
A-C Feldt
A Persson
K Svarvar
-


Borg, Östra Eneby


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:65
Malmölandet - Krusenhov m fl
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
1393 kB
K Svarvar


-


Kvillinge


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:66
Torpa 1:1
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2081 kB
E Räf


288


Torpa


Ydre


 
ÖLM Rapport 2009:67
Östra Brunnsparken m fl
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
833 kB
M Magnusson


14:1, 18:1


Söderköpings stad


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:68
Bjälbogatan, Motalagatan m fl
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1720 kB
A-C Feldt


5


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:69
Sturefors 1:4
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1677 kB
A-C Feldt


23-25


Vist


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:70
Mariehov
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
5444 kB
R Lindberg
A Persson

1-5 m fl


Drothem


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:71
Rondell vid Marieberg, RV35
Arkeologisk utredning etapp 2
Ladda ner
1589 kB
A-C Feldt


-


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:72
Österbymo, Österby 12:5
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1894 kB
A-C Feldt


30


Sund


Ydre


 
ÖLM Rapport 2009:73
kv Dominikanen 3
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1465 kB
A-C Feldt


5


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:74
kv Prelaten 4, Kyrkogatan 3
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1367 kB
O Hörfors


21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:75
Mogata - Husby 3:1
Arkeologisk utredning etapp 1
Ladda ner
3915 kB
R Lindberg
A Persson

65, 69, 71, 117


Mogata


Söderköping


 
ÖLM Rapport 2009:76
Annexet, Linköpings slott
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1165 kB
A-C Feldt


148, 153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:77
Borggatan - Skenaån
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1004 kB
O Hörfors


5


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:78
Bjälbo trädgård
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1903 kB
O Hörfors


26


Bjälbo


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:79
Rosens backe - Österbo
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2037 kB
E Räf


38, 39, 93, 104, 110

Kärna


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:80
Djurshyttan 3:1
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1609 kB
A-C Feldt


35


Hällestad


Finspång


 
ÖLM Rapport 2009:81
Konserthusparken
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1411 kB
A-C Feldt


153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:82
Storgatan - Lilla torget
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
984 kB
A-C Feldt


153


Linköpings stad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:83
S:ta Ingrids väg 7
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1472 kB
A-C Feldt


1, 5, 46


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:84
Myntbacken
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1364 kB
O Hörfors


21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:85
Kriminalvårdsanstalten
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
27027 kB
V Björkhager


37, 38


Skänninge stad


Mjölby


 
ÖLM Rapport 2009:86
kv Slottsfogden 9
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
813 kB
O Hörfors


5, 21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:87
kv Rådmannen 2
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1429 kB
M Magnusson


21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:88
Vidingsjö 1:1
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1246 kB
O Hörfors


36 m fl


S:t Lars


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:89
Hovsgatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2581 kB
O Hörfors


21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:90
Ånestadlund, Lagerlunda 2:1
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ladda ner
1171 kB
O Hörfors


42, 45, 105


Kärna


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:91
VA i Hovsgatan - Gropgatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
2120 kB
M Magnusson
E Modén

21


Vadstena stad


Vadstena


 
ÖLM Rapport 2009:92
Elschakt i Norrköping, del 2
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
990 kB
O Hörfors


96


S:t Johannes


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:93
Kristinagatan - Hantverksgatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
557 kB
O Hörfors


96


S:t Johannes


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:94
Kvarngatan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
740 kB
O Hörfors


-


S:t Johannes


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:95
Bankebergs bytomt
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
980 kB
V Björkhager


232


Vikingstad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:96
Bärstadskogen 1:31
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
776 kB
V Björkhager


323


Rystad


Linköping


 
ÖLM Rapport 2009:97
Odensåker 5:4
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
500 kB
V Björkhager


106


Kullerstad


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:98
Konungsund - Väsby 13:1
Arkeologisk utredning och förund.
Ladda ner
1210 kB
E Räf


68:1


Konungsund


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:99
Elschakt i Norrköping, del 3
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
1321 kB
O Hörfors


96


S:t Johannes


Norrköping


 
ÖLM Rapport 2009:100
S:t Ilian - den tredje kyrkan
Arkeologisk förundersökning
Ladda ner
4691 kB
M Magnusson


14


Söderköpings stad


Söderköping